Mindfulness Meditation

måntisonstorfrelörsön
16:15

Medveten närvaro-att vara här och nu.
Att se verkligheten och uppleva livet för vad det är ögonblick för ögonblick. När vi är här och nu i kropp, hjärta, tanke och känsla så skapas en inre balans, glädje och ökad självkännedom och det i sin tur öppnar upp för ett inre lugn, ett klimat av tillåtelse och möjlighet till acceptans.
Först då kan vi nå klarhet och förståelse för tankar och reaktionsmönster i livet som fastnat i invanda mönster. Istället för att agera utifrån vår ”autopilot” kan vi genom mindfulness lära oss att göra sunda och medvetna val och på så sätt få en bättre balans i våra liv.

Relationen till oss själva och vår omvärld fördjupas och blir mer kärleksfull.
Med tålamod och öppenhet är medveten närvaro något vi alla kan öva upp.

Vi på Yogalife ger klasser med renodlad meditation där vi provar olika meditationstekniker såsom guidad meditation, zen-meditation, mantrameditation och även helt tysta pass där du själv utforskar din egen meditationsteknik.