Hatha Flow

Hathayoga
måntisonstorfrelörsön
17:30

Hathayoga är ett samlingsnamn för all fysisk yoga där vi använder kroppen som vårt främsta redskap för att skapa balans och hitta tillbaka till vårt naturliga tillstånd -yoga.

Hos oss på Yogalife följer vi inte en särskild sekvens av rörelser utan läraren bygger upp klassen ofta efter ett tema och en intuition att ha med sig på mattan. Läraren läser även av den energi som finns bland eleverna i salen för att balansera upp med olika rörelser. Med hjälp av rörelser/asanas som stärker och mjukar upp kroppen tillsammans med en medveten djupandning upplever vi ett fysiskt välbefinnande, ett inre fokus och ökad närvaron inom oss.

På Hatha flow sänker vi medvetet tempot och jobbar med utmaningen att inte stressa in i, och ut ur de olika positionerna utan tränar oss i att graciöst linka de olika rörelserna med varandra utan avbrott. Det är takten i vår andning som styr och synkroniserar ihop kroppens rörelser till ett flöde -flow.
Med tiden lär vi oss att lyssna på kroppens behov och att anpassa stunden på mattan efter våra egna förutsättningar som de är just nu därav ökar även vår medvetenhet om vår kropp och andning utan att göra bedömningar eller värderingar.