Ashtanga forts

Ashtanga fortsättning
måntisonstorfrelörsön
17:30
19:00

Ashtangayoga på Yogalife
Ashtangayoga är en dynamisk yogaform som kombinerar rörelser och andning i ett jämt flöde och yogapositionerna följer en bestämd ordning – sekvens.
På Yogalife lägger vi stor vikt vid att du lär dig utföra sekvenserna i din takt, efter dina förutsättningar och på ett säkert sätt för din kropp.
Våra lärare har en gedigen utbildning och erfarenhet och vidareutbildar sig regelbundet.

Ashtangayogan består av tre grundstenar;
Andningen – det absolut viktigaste – hjälper oss att hitta lugnet och stillheten genom att lyssna eller koncentrera oss på den. På så sätt minskar vi risken för att störas av tankar, ljud eller annat som finns omkring oss. Vi rör oss även med andetaget – alla rörelser görs alltid tillsammans med andningen, antingen på en in- eller utandning. Vi använder en särskild andningstekning som kallas ujjayi.
Det är andningstekniken som skiljer yoga från annan träning

Ashtanga Vinyasa Yoga – när vi får samspelet mellan andning och rörelse in i och ut ur de olika yogasekvenserna med kontroll på vår kropps rörelse utan att stressa, forcera eller kräva prestation i ett harmoniskt sinnelag.   Vi = röra sig     Yasa= Placera sig.

Vi jobbar även med kroppslåsen – muskelområden, framför allt med vårt maglås och med vårt rotlås. Dessa områden har till uppgift att stabilisera kroppen och fungera som stöd och skydd i den nedre delen av ryggen och stärka de inre organen. Med fungerande muskelområden, lås, undviker vi belastning vid vridningar av ryggen och vid hopp. Låsen stimulerar även matsmältningen.

Fokuseringspunkter är den sista grundstenen och som syftar till att lättare bevara vår koncentration
under vår yogaträning. Vi får hjälp med att stilla vårt sinne så att inte tankar och känslor
irrar iväg åt annat håll. Fokuseringspunkterna hjälper oss att lättare hålla balansen och att kunna gå djupare in i olika vridande och roterande positioner.

På Yogalife följer vi Ashtangayoga enligt Sri. Pattabi Jois.
Vi har olika utbud av Ashtangayogaklasser; Ashtangayoga för nybörjare/introduktionskurser, Ashtangayoga mix som är blandning av lärarledd och självträning, och Mysore style.
I Mysore style följer du Ashtangayogans sekvens i takt med ditt andetag och utifrån dina förutsättningar. Du lär dig memorera ordningen efter hand. Din lärare hjälper dig med teknik och justeringar i de olika positionerna. Vi använder oss av olika hjälpmedel som klossar, bälten och filtar för att uppnå ett sätt att utföra positionerna för dig och din kropp.
Vi rekommenderar att du innan har gått Ashtangayoga för nybörjare/Introduktionskursen innan du börjar Mysore style eller Ashtanga mix.