Mysore

Mysore Style och Individuella program

För nya och gamla elever i ashtangayoga och viryayoga, erbjuder vi mysore – eller  självträningspass, enligt Sri K. Pattabhi Jois tradition och Viryayoga enligt Josephine Selander. Enligt denna traditionen så gör vi sekvenserna i takt med vår egen andning. Vi memorerar ordningen och lär oss namnen på alla asanas. Vi tar inte nya positioner när vi själva tycker utan väntar tills läraren visar oss nästa övning. Vänligen respektera lärar/elevföhållandet och följ lärarens anvisningar. Hoppa inte över eller lägg till rörelser eller på annat sätt frångå sekvensen som gäller för Ashtangayoga och Viryayoga om inte läraren sagt att du ska göra det. Behöver du modifiera en övning fråga din lärare. Känner du dig osäker på ordningen i sekvensen fråga läraren.

Mysore kan ibland vara lärarledd, men som regel alltid egen praktik. Lärare finns på plats för assistans. Är det få elever på klassen, kan läraren komma och gå under tiden. Eleven bör kunna genomföra start och avslut utan assistans. Därav kan läraren komma och gå 30 minuter  i början och slut.