Schema

Yogalife har en studio och nedanstånde visar aktuella schema.

Öppettider: Vi öppnar 15 min innan klassen startat.

Schema våren 2019 – block 2

Reservation för förändringar av tider och pass. Yogalife förbehåller sig rätten att ändra utan att meddela.

Väster

 TiOnToFr
10.00-11.00
15.00-16.0015.30-17.00
Yin
16.00-17.0016.15-17.15
Meditation
17.00-18.0017.30-20.30
Ashtanga forts 2
17.30-18.45
Hatha flow 1
17.30-18.45
Ashtanga nybörjare
17.30-18.45
Hatha lugnt flow
OBS! Vecka 17-21.
17.30-18.30
Yogaboys (sluten)
18.00-19.00
19.00-20.0019.00-20.30
Hatha forts 2
19.00-20.30
Ashtanga forts 1
20.00-21.00

mån

 • 17:30 till 20:30 Ashtanga forts
  Ashtanga fortsättning
  [wcs class="Ashtanga forts"]Ashtangayoga på Yogalife Ashtangayoga är en dynamisk yogaform som kombinerar rörelser och andning i ett jämt flöde och yogapositionerna följer en bestämd ordning – sekvens. På Yogalife lägger vi stor vikt vid att du lär dig utföra sekvenserna i din takt, efter dina förutsättningar och på ett säkert sätt för din kropp. Våra lärare har en gedigen utbildning och erfarenhet och vidareutbildar sig regelbundet.Ashtangayogan består av tre grundstenar; Andningen – det absolut viktigaste - hjälper oss att hitta lugnet och stillheten genom att lyssna eller koncentrera oss på den. På så sätt minskar vi risken för att störas av tankar, ljud eller annat som finns omkring oss. Vi rör oss även med andetaget – alla rörelser görs alltid tillsammans med andningen, antingen på en in- eller utandning. Vi använder en särskild andningstekning som kallas ujjayi. Det är andningstekniken som skiljer yoga från annan träningAshtanga Vinyasa Yoga – när vi får samspelet mellan andning och rörelse in i och ut ur de olika yogasekvenserna med kontroll på vår kropps rörelse utan att stressa, forcera eller kräva prestation i ett harmoniskt sinnelag.   Vi = röra sig     Yasa= Placera sig.Vi jobbar även med kroppslåsen – muskelområden, framför allt med vårt maglås och med vårt rotlås. Dessa områden har till uppgift att stabilisera kroppen och fungera som stöd och skydd i den nedre delen av ryggen och stärka de inre organen. Med fungerande muskelområden, lås, undviker vi belastning vid vridningar av ryggen och vid hopp. Låsen stimulerar även matsmältningen.Fokuseringspunkter är den sista grundstenen och som syftar till att lättare bevara vår koncentration under vår yogaträning. Vi får hjälp med att stilla vårt sinne så att inte tankar och känslor irrar iväg åt annat håll. Fokuseringspunkterna hjälper oss att lättare hålla balansen och att kunna gå djupare in i olika vridande och roterande positioner.På Yogalife följer vi Ashtangayoga enligt Sri. Pattabi Jois. Vi har olika utbud av Ashtangayogaklasser; Ashtangayoga för nybörjare/introduktionskurser, Ashtangayoga mix som är blandning av lärarledd och självträning, och Mysore style. I Mysore style följer du Ashtangayogans sekvens i takt med ditt andetag och utifrån dina förutsättningar. Du lär dig memorera ordningen efter hand. Din lärare hjälper dig med teknik och justeringar i de olika positionerna. Vi använder oss av olika hjälpmedel som klossar, bälten och filtar för att uppnå ett sätt att utföra positionerna för dig och din kropp. Vi rekommenderar att du innan har gått Ashtangayoga för nybörjare/Introduktionskursen innan du börjar Mysore style eller Ashtanga mix.
  med JeanetteSkärmavbild 2015-02-17 kl. 17.47.11Jeanette Kroona (JK) Nivå 2. Individuellt, mysore, ledd klass sittande sekvens. Ledklass startar ca kl. 18.30. Möjlighet att gå vidare i alla positioner och även in i serie 2.

tis

 • 16:15 till 17:15 Mindfulness Meditation[wcs class="Mindfulness Meditation"]Medveten närvaro-att vara här och nu. Att se verkligheten och uppleva livet för vad det är ögonblick för ögonblick. När vi är här och nu i kropp, hjärta, tanke och känsla så skapas en inre balans, glädje och ökad självkännedom och det i sin tur öppnar upp för ett inre lugn, ett klimat av tillåtelse och möjlighet till acceptans. Först då kan vi nå klarhet och förståelse för tankar och reaktionsmönster i livet som fastnat i invanda mönster. Istället för att agera utifrån vår ”autopilot” kan vi genom mindfulness lära oss att göra sunda och medvetna val och på så sätt få en bättre balans i våra liv.Relationen till oss själva och vår omvärld fördjupas och blir mer kärleksfull. Med tålamod och öppenhet är medveten närvaro något vi alla kan öva upp.Vi på Yogalife ger klasser med renodlad meditation där vi provar olika meditationstekniker såsom guidad meditation, zen-meditation, mantrameditation och även helt tysta pass där du själv utforskar din egen meditationsteknik. med JeanetteSkärmavbild 2015-02-17 kl. 17.47.11Jeanette Kroona (JK)
 • 17:30 till 18:45 Hatha Flow
  Hathayoga
  [wcs class="Hatha Flow"]Hathayoga är ett samlingsnamn för all fysisk yoga där vi använder kroppen som vårt främsta redskap för att skapa balans och hitta tillbaka till vårt naturliga tillstånd -yoga.Hos oss på Yogalife följer vi inte en särskild sekvens av rörelser utan läraren bygger upp klassen ofta efter ett tema och en intuition att ha med sig på mattan. Läraren läser även av den energi som finns bland eleverna i salen för att balansera upp med olika rörelser. Med hjälp av rörelser/asanas som stärker och mjukar upp kroppen tillsammans med en medveten djupandning upplever vi ett fysiskt välbefinnande, ett inre fokus och ökad närvaron inom oss.På Hatha flow sänker vi medvetet tempot och jobbar med utmaningen att inte stressa in i, och ut ur de olika positionerna utan tränar oss i att graciöst linka de olika rörelserna med varandra utan avbrott. Det är takten i vår andning som styr och synkroniserar ihop kroppens rörelser till ett flöde -flow. Med tiden lär vi oss att lyssna på kroppens behov och att anpassa stunden på mattan efter våra egna förutsättningar som de är just nu därav ökar även vår medvetenhet om vår kropp och andning utan att göra bedömningar eller värderingar.
  med JeanetteSkärmavbild 2015-02-17 kl. 17.47.11Jeanette Kroona (JK)
 • 19:00 till 20:30 Hatha forts
  Hathayoga
  [wcs class="Hatha forts"]Avancerad klass
  med JeanetteSkärmavbild 2015-02-17 kl. 17.47.11Jeanette Kroona (JK)

ons

 • 17:30 till 18:45 Ashtanga Nybörjare
  Ashtangayoga
  [wcs class="Ashtanga Nybörjare"]En introduktionskurs för alla som vill lära sig grunderna i Ashtangayoga. Vi fördjupar oss inom grunderna av andning och rörelse! Du får lära dig solhälsning A och B och de första stående sekvenserna i Ashtangayogans förta serie. Vi går successivt igenom positionerna i lugn och ro för att du ska få hjälp att bygga upp en stark och medveten yoga efter dina förutsättningar. Vi hjälper dig vidare att inspireras till att fortsätta med hälsosam och regelbunden yogaträning. Det är en bra möjlighet för dig att komma i bättre kontakt med din andning och ökar din förståelse för din kropp. Du utgår från din förmåga för att utvecklas i din egen takt därför är kursen även individanpassad.Vi startar upp med en intensivkurs under några dagar för att sedan yoga mer regelbundet.
  med ÅseÅse Christensen (ÅC)
 • 19:00 till 20:30 Ashtanga forts
  Ashtanga fortsättning
  [wcs class="Ashtanga forts"]Ashtangayoga på Yogalife Ashtangayoga är en dynamisk yogaform som kombinerar rörelser och andning i ett jämt flöde och yogapositionerna följer en bestämd ordning – sekvens. På Yogalife lägger vi stor vikt vid att du lär dig utföra sekvenserna i din takt, efter dina förutsättningar och på ett säkert sätt för din kropp. Våra lärare har en gedigen utbildning och erfarenhet och vidareutbildar sig regelbundet.Ashtangayogan består av tre grundstenar; Andningen – det absolut viktigaste - hjälper oss att hitta lugnet och stillheten genom att lyssna eller koncentrera oss på den. På så sätt minskar vi risken för att störas av tankar, ljud eller annat som finns omkring oss. Vi rör oss även med andetaget – alla rörelser görs alltid tillsammans med andningen, antingen på en in- eller utandning. Vi använder en särskild andningstekning som kallas ujjayi. Det är andningstekniken som skiljer yoga från annan träningAshtanga Vinyasa Yoga – när vi får samspelet mellan andning och rörelse in i och ut ur de olika yogasekvenserna med kontroll på vår kropps rörelse utan att stressa, forcera eller kräva prestation i ett harmoniskt sinnelag.   Vi = röra sig     Yasa= Placera sig.Vi jobbar även med kroppslåsen – muskelområden, framför allt med vårt maglås och med vårt rotlås. Dessa områden har till uppgift att stabilisera kroppen och fungera som stöd och skydd i den nedre delen av ryggen och stärka de inre organen. Med fungerande muskelområden, lås, undviker vi belastning vid vridningar av ryggen och vid hopp. Låsen stimulerar även matsmältningen.Fokuseringspunkter är den sista grundstenen och som syftar till att lättare bevara vår koncentration under vår yogaträning. Vi får hjälp med att stilla vårt sinne så att inte tankar och känslor irrar iväg åt annat håll. Fokuseringspunkterna hjälper oss att lättare hålla balansen och att kunna gå djupare in i olika vridande och roterande positioner.På Yogalife följer vi Ashtangayoga enligt Sri. Pattabi Jois. Vi har olika utbud av Ashtangayogaklasser; Ashtangayoga för nybörjare/introduktionskurser, Ashtangayoga mix som är blandning av lärarledd och självträning, och Mysore style. I Mysore style följer du Ashtangayogans sekvens i takt med ditt andetag och utifrån dina förutsättningar. Du lär dig memorera ordningen efter hand. Din lärare hjälper dig med teknik och justeringar i de olika positionerna. Vi använder oss av olika hjälpmedel som klossar, bälten och filtar för att uppnå ett sätt att utföra positionerna för dig och din kropp. Vi rekommenderar att du innan har gått Ashtangayoga för nybörjare/Introduktionskursen innan du börjar Mysore style eller Ashtanga mix.
  med Jannike Nivå 1. Solhälsningar, stående och avslutande sekvens. Ledd klass. Naturligt steg efter nybörjarpass eller för att fördjupa sin kunskaper i vinyasa och bygga upp styrka. Möjlighet till mysore längs bak.

tor

 • 17:30 till 18:45 Hatha Flow
  Hathayoga
  [wcs class="Hatha Flow"]Hathayoga är ett samlingsnamn för all fysisk yoga där vi använder kroppen som vårt främsta redskap för att skapa balans och hitta tillbaka till vårt naturliga tillstånd -yoga.Hos oss på Yogalife följer vi inte en särskild sekvens av rörelser utan läraren bygger upp klassen ofta efter ett tema och en intuition att ha med sig på mattan. Läraren läser även av den energi som finns bland eleverna i salen för att balansera upp med olika rörelser. Med hjälp av rörelser/asanas som stärker och mjukar upp kroppen tillsammans med en medveten djupandning upplever vi ett fysiskt välbefinnande, ett inre fokus och ökad närvaron inom oss.På Hatha flow sänker vi medvetet tempot och jobbar med utmaningen att inte stressa in i, och ut ur de olika positionerna utan tränar oss i att graciöst linka de olika rörelserna med varandra utan avbrott. Det är takten i vår andning som styr och synkroniserar ihop kroppens rörelser till ett flöde -flow. Med tiden lär vi oss att lyssna på kroppens behov och att anpassa stunden på mattan efter våra egna förutsättningar som de är just nu därav ökar även vår medvetenhet om vår kropp och andning utan att göra bedömningar eller värderingar.
  med Lotta  Charlotta Larsdotter (LL) OBS! Vecka 17-21.

sön

 • 15:30 till 17:00 Yinyoga
  Yinyoga
  [wcs class="Yinyoga"]Yinyoga är precis som annan yoga – men också dess motsats. Yinyogan undviker ”perfektionen” i en slutposition. Vi fokuserar på yindelarna i kroppen så som skelett, myofascia, bindväv (som är en del av fascian), ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. De mycket enkla ställningarna utförs alltid liggande eller sittande. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yinyogan dina muskler slappna av helt. Du stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt medveten närvaro – mindfulness. I yinyogan stretchar vi inte, vi drar inte och vi vill undvika att hålla kroppen i ytterlägen. Vi slappnar av och låter kroppen vara och kommer på så sätt mycket djupare (så kallad passiv stretch). Yinyoga är alltså ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska yogastilar. Yinyoga passar alla människor och kroppar. Den är dock särskilt effektiv för stela och orörliga personer. Den har visat sig hjälpa ryggvärk, knä och/eller nackproblem och framför allt en stressad och snabb livsstil med mycket prestation. Denna yoga öppnar sakta upp stela höfter, baksidor Av ben och vader som blir smidigare och mer elastiska. Yinyogan fyller hela dig med färsk, ny energi såsom qi eller prana och lugnar ditt sinne.
  med JeanetteSkärmavbild 2015-02-17 kl. 17.47.11Jeanette Kroona (JK)
 • 17:30 till 18:30 Yogaboys
  Yogaboys
  [wcs class="Yogaboys"]Sluten grupp.
  med JeanetteSkärmavbild 2015-02-17 kl. 17.47.11Jeanette Kroona (JK) (sluten grupp)