Meditation

Meditation och mindfulness på Yogalife

Meditation är ett samlingsnamn för en mängd tekniker som används för att förändra sinnet och kan ses som ett sätt att träna sin uppmärksamhet, motverka ältande tankar med ökad närvaro, lära sig navigera sitt sinnes, komma i kontakt med sina känslor, stärka sina inneboende förmågor eller arbeta med livsmål. Vi får också hjälp att inse att vi inte är våra tankar och inte våra känslor. Meditation kan lära oss att se på det som händer i våra liv med lite distans och att ta varje liten händelse så allvarligt.

Det fina med meditation är alltså att vi kan träna oss i att minska förekomsten av negativa och destruktiva tankar och istället bygga upp ett positivt sinnestillstånd och ge utrymme för fler glädjefyllda och fridfulla tillstånd. På så sätt kan vi förändra hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld tack vare att våra hjärnor är formbara. …och det räcker med en kort daglig praktik för att uppnå resultat!
Vi ger oss möjlighet att välja att se det som är positiv och fint!

Vi kommer även att träna oss i Mindfulness som betyder medveten närvaro, att vara här och nu. Att se verkligheten och uppleva livet för vad det är i nuet.
När vi är i mental balans med total närvaro i kropp, hjärta, tanke och känsla skapas en inre glädje och ökad självkännedom. Detta öppnar upp för ett inre lugn med tillåtelse och möjlighet till acceptans. Det är först då vi kan möta oss själva, våra reaktionsmönster, få klarhet och förståelse för tankar och handlingar. Se invanda mönster och beteenden. Vi lär oss göra nya sunda val och få en bättre och mer kärleksfull relation till oss själva.

Meditation handlar inte om att sluta tänka. Meditation handlar om att låta tankarna tänkas färdigt.