Om yoga

Bakgrund och historia

Yoga betyder “förening” (närmare bestämt av människans kropp och själ), och betecknar en samling andliga och kroppsliga tekniker som troligtvis har sitt ursprung i Indusdalen för 3500–2500 år sedan.

Yogan är inte bunden till någon religion, politik eller förening, men dess läror hyser en djup vördnad för gurun, för dem som förmedlar kunskapen, för naturen och människans fysiska, psykiska och andliga välstånd och utveckling.

Yogafilosofin tecknades ner av Patanjali i 195 aforismer, korta verser, som kallas Yoga Sutras. Definitionen av Yoga enligt Patanjali är ”Yoga är när ditt sinne inte längre är stört av tankens villfarelse”.

Den stora expansionen till väst kom i slutet av 1940-talet då Hatha yogan nådde den breda omvärlden. Det finns olika skolor och former av yoga men de flesta tillämpar kroppsställningar/rörelser, andningsteknik, kroppslås, handställningar, fokus och meditation.

Yogans effekter

Yoga är ett system för fysisk, mental och “andlig” träning och utgår från ett holistisk synsätt på människan och dess omvärld. Effekter av yoga sker rent fysiskt i nerv- och hormonsystemet, som gemensamt i komplex samverkan har det övergripande uppgifterna i våra kroppar. Det finns modern forskning som validerar att yogan motverkar stress, balanserar hormonsystemet,  ger smidighet i ryggraden, stimulerar och förbättrar hjärnkapaciteten, motverkar ångest och depression, förebygger bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, inte minst högt blodtryck.